O Lidmovicích

    Vesnice z okolí Protivína jako Maletice, Tálín, Selibov, Krašlovice, Vitice,Pohorovice a Lidmovice byly majetkem řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1262 byly Lidmovice, Krašlovice, Vitice a Pohorovice poskytnuty jako dar krále Přemysla Otakara II. klášteru sv. Jiří...
  Obec se nachází ve strakonickém okrese cca 3 km SZ od Vodňan. Obec leží na silnici 1,třídy č 22.   Obec je sloučena s obcí Skočice....www.skocice.cz
      Na kresbě je zachycena náves s rybníkem, pohled přibližně od štítu hospody směrem na výjezd z obce na Krašlovice. Kresba zachycuje dvě vzrostlé lípy před Hošků.( otištěno v novinách 10.3.1977)   Na kresbě je zachycena cesta obcí směrem na Křtětice. Pohled...
František Bakule František Bakule (narozen 18.května 1877 v Lidmovicích u Vodňan, zemřel 15.ledna 1957v Praze) nazývaný enfant terrible české pedagogiky se proslavil jako první ředitel Jedličkova ústavu i svým působením v dětském sboru Bakulovi zpěváčci. Jeho metody (vyučování prací,...
  Každý nadpis je aktivní, takže více informací a fotek se vám zobrazí až po kliknutí na nadpis.
Záznamy: 1 - 5 ze 5

schůze. akce, setkání

V této rubrice nejsou žádné články.